Memperbaiki keadaan komuniti

Objektif: Melakukan kajian keperluan komuniti dan menyalurkan maklumat tentang peluang dan jaringan yang ada yang dapat membantu komuniti.

 

Aktiviti dan program:

  1. Melakukan kajian isu, masalah, keperluan komuniti sesuatu kawasan.
  2. Melakukan program baktisiswa dan sukarelawan bencana untuk membantu komuniti.
  3. Menyalurkan keperluan dan masalah kepada pihak yang berkenaan
  4. Menyalurkan maklumat jaringan yang boleh membantu penduduk kawasan berkenaan.