Penerapan keilmuan

Objektf: Untuk menerapkan tradisi keilmuan di kalangan warga kampus dan komuniti agar menjadi insan holistik yang dapat menyumbang kepada komuniti.

 
Aktiviti dan program:

  1. Menganjurkan program untuk meningkatkan keilmuan dan menerapkan budaya ilmu meliputi ilmu duniawi (cth: ilmu intelektual, budaya politik harmoni, hidup harmoni antara kaum) dan ilmu ukhrawi (kejituan aqidah dan kemantapan ibadah)
  2. Mendidik komuniti tentang isu semasa dengan keterbukaan minda.
  3. Menganjurkan program celik sejarah dan ketamadunan (kupasan buku, lawatan, eksplorasi).