Keusahawanan Sosial ( Social Entrepreneurship)

Objektif: Membina kolaborasi dan jaringan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi komuniti, menggalakkan semangat keusahawanan dan membangun keupayaan untuk melakukan inovasi.

 

Aktiviti dan program:

 

  1. Membantu membangunkan peluang perniagaan untuk membangunkan ekonomi orang yang daif agar mereka boleh mandiri mencari sara hidup.
  2. Mendidik pelajar agar dapat membangunkan ekonomi melalui e-dagang.
  3. Menganjurkan seminar untuk menghasilkan pelan perniagaan dengan kerjasama agensi kerajaan, swasta dan NGO.