Background

Pusat Jaringan Komuniti & Kegiatan Pelajar (COMNET)

350
No of program
1000
Student Leader
150
Number of Project
7
Mobility program
hamdan-500x600

“Kita beriltizam melahirkan mahasiswa budiman yang siap ke lapangan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara inovasi sosial”

Prof Dr Hamdan Bin Dato’ Mohd Salleh, TNC HEP

MISSION

Melahirkan insan berkualiti yang berdaya saing, berkepimpinan holistik dan berkeprihatinan

Vision

Menjadi pusat yang menekankan kepada libatsama dan pengupayaan komuniti dan pelajar secara bersepadu.

Objective

  • Membentuk pelajar yang berkempimpinan holistik.
  • Melahirkan pelajar yang berdaya saing di dalam dan luar negara.
  • Pengupayaan kegiatan dan organisasi pelajar.
  • Melahirkan budaya kesukarelawanan yang prihatin terhadap persekitaran.
  • Menambahnilai peranan alumni bersama pelajar dan komuniti.

Meet Our Team