VIRTUAL OFFICE

Pusat Jaringan Komuniti (COMNET) beriltizam untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua pelanggan. Oleh itu Pejabat Maya diperkenalkan bagi memudahkan interaksi antara pelajar dan komuniti untuk berurusan dengan pasukan COMNET. Pertanyaan boleh ditujukan di dalam ruangan ini dan pasukan COMNET akan menjawab dan respon terhadap pertanyaan yang dikemukan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan yang sudi mendapatkan perkhidmatan daripada COMNET. Kami sangat gembira dapat membantu dan bekerjasama dengan anda semua. Bagi meningkat kualiti dan mutu perkhidmatan kami, dijemput semua pelanggan untuk memberikan penilaian kepuasan perkhidmatan yang telah diberikan agar kami dapat memperbaikinya pada masa hadapan.

AWSOM Powered