PROGRAM SAINSTIS RAKYAT

Tempat : Santuari Kelip-Kelip, Kg. Kuantan, Kuala Selangor.Tarikh : 7 Oktober 2023
Masa 8.30 pagi – 1.00 petang.
Program Saintis Rakyat Sungai Selangor Fasa 2.
Transformasi Pengurusan Sisa Sungai ke Arah Kelestarian Alam Sekitar. Program tersebut disertai oleh seramai 30 orang pelajar dan staff Unisel.

By AZMAN

AWSOM Powered